Kursplan – Radioamatør lisens

Kurset er et selvstudium med støtte undervisning. Vi vil bruke ”VEIEN TIL INTERNASJONAL RADIOAMATØRLISENS” som lærebok. Boka er utgitt av NRRL.

Bestill boka på nettet fra NRRL før kurs start, slik at du har den fra første dag.

KURS START 28. JANUAR! ( Kursdagene er fra 18:00-21:00)

Kursleder: Harald Johansen, LA4NM, Tlf. 414 01 562, E-post: la4nm.hwj@gmail.com

DatoEmneKapittel
28.01Grunnleggende elektronikk
Likestrøm og likespenning
Motstand – ohms lov
2-1

2-2 til 2-5
04.02Repetisjon
11.02Kondensatorer / Kapasitans
Spoler / Induktans
Transformator for nettspenning
2-6
2-9 til 2-11
18.02VINTERFERIE
25.02Repetisjon
03.03Vekselstrøm og vekselspenning
Kapasitiv reaktans
Induktiv reaktans
Motstand og kondensator i serie
Motstand og spole i serie
2-12
2-13
2-14
2-15
2-16
10.03Repetisjon
17.03Resonans kretser
Serie resonans
Parallell resonans
Godhetsfaktoren
HF transformatorer
Høypassfilter / Lavpassfilter

2-16
2-17
2-18
2-19
10-15
24.03Repetisjon
31.03Halvledere og radiorør3-1 til 3-17
07.04PÅSKEFERIE
14.04Sendere og mottakere6-1 til 7-8
21.04Antenner og fødekabler8-1 til 8-7
28.04Repetisjon
05.05Repetisjon